top of page
  • Writer's pictureChut N

สมัครเรียนออสเตรเลีย ค่าใช้จ่ายก้อนแรกมีอะไรบ้าง | รู้ไว้วางแผนง่าย ไม่โดนหลอก

Updated: Jun 2, 2020


วันนี้มาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนแรกในการสมัครเรียนออสเตรเลียที่หลายคนสงสัยแต่ไม่รู้จะหันไปถามใครดี เวลาเริ่มหาข้อมูลสมัครเรียน นอกจากรายละเอียดสถาบันและหลักสูตรแล้ว ก็น่าจะมีเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อการตัดสินใจ


โพสวันนี้จะมาอธิบายว่าค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนนี้คือออะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ทำไมเราต้องจ่าย และจะรู้ได้ยังไงว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างถูกต้องรึเปล่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโดนหลอกหากสมัครผ่านเอเจนท์หรือบุคคลที่สามนั่นเอง รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดเงื่อนไขหนึ่งของวีซ่านักเรียนไว้ว่า ไม่ว่านักเรียนต่างชาติจะสมัครเรียนหลักสูตรอะไรระดับไหนก็ตามในออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องชำระ ‘ค่าเรียนส่วนแรก’ ก่อนจึงจะยื่นสมัครวีซ่าได้


นอกจากค่าเรียนแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องชำระช่วงก่อนสมัครวีซ่าอีก คือ (1) ค่าประกันสุขภาพ (2) ค่าธรรมเนียมวีซ่า (3) ค่าบริการ VFS เก็บลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้า ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถชำระหลังขอวีซ่าได้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก เป็นต้น


พูดแบบนี้แล้ว หลายคนอาจมีคำถามว่า ‘ค่าเรียนส่วนแรก’ คืออะไร ประกันสุขภาพต้องซื้อนานแค่ไหน ค่าธรรมเนียมวีซ่ามันเท่าไหร่ นี่เราต้องไปเก็บลายนิ้วมือด้วยหรอ ไม่ต้องตกใจ เพราะวันนี้ Hub 101 สรุปรายละเอียดเข้าใจง่ายแน่นอน หลังจบโพสนี้ทุกคนจะได้รับคำตอบสำหรับทุกคำถามแน่นอนค่ะ
1- ค่าเรียนส่วนแรก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

(1) ค่าเรียน (Tuition Fee) *** แยกย่อยมาได้เป็น 4 แบบ แล้วแต่หลักสูตรที่นักเรียนสมัคร

  • สมัครหลักสูตรภาษาอย่างเดียว: ถ้าคอร์สมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ก็จะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวน ส่วนใครสมัครนานกว่า 6 เดือนก็เลือกแบ่งจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด บางโรงเรียนอาจอนุญาตให้ชำระเพียง 50% ก่อน หรือบางโรงเรียนอาจกำหนดให้ชำระค่าเรียน 6 เดือน

  • สมัครแพคเกจ (ภาษา+วิชาชีพ): เงื่อนไขเหมือนด้านบน และเพิ่มส่วนของมัดจำค่าเรียนเทอมแรกของหลักสูตรวิชาชีพด้วย ยกตัวอย่างเช่น A สมัครเรียนภาษา 2 เดือน และวิชาชีพ A จะต้องชำระ (ค่าเรียนภาษาตลอด 10 สัปดาห์ + ค่าเรียนเทอมแรกของวิชาชีพ) หรือ ถ้า B สมัครเรียนภาษา 8 เดือน และวิชาชีพ B จะต้องชำระ (ค่าเรียนภาษา 4-6 เดือนแล้วแต่โรงเรียนกำหนด + ค่าเรียนเทอมแรกของวิชาชีพ) นั่นเอง

  • สมัครภาษาและปริญญา: เหมือนกับกรณีสมัครวิชาชีพคือต้องชำระค่าเรียนภาษา + มัดจำค่าเรียนเทอมแรกของหลักสูตรปริญญา แต่บางมหาวิทยาลัยก็อนุโลมให้มัดจำ $3,000 - $5,000 ได้เหมือนกัน ต้องเช็คเงื่อนไขแล้วแต่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

  • สมัครหลักสูตรวิชาชีพหรือปริญญาอย่างเดียว: มัดจำเฉพาะค่าเรียนเทอมแรกของหลักสูตร หรือถ้ากรณีสมัครปริญญา ก็ดูเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

***แต่ละโรงเรียนจะมีโปรโมชั่นค่าเรียนหมุนเวียนตลอดทั้งปี สามารถสอบถามรายละเอียดจาก Hub 101 ได้ทุกวัน หรือดูที่ https://bit.ly/2vSm6y0 ***


(2) ค่าสมัคร (Enrolment Fee) จะอยู่ที่ประมาณ $200 - $250 แล้วแต่โรงเรียนที่เลือก จ่ายครั้งเดียวจบ


(3) ค่าหนังสือเรียน (Material Fee) ส่วนมากเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $10 - $15 ต่อสัปดาห์สำหรับหลักสูตรภาษา ส่วนหลักสูตรวิชาชีพจะแล้วแต่สาขาวิชาและสถาบันที่เลือกสมัคร ส่วนปริญญาส่วนมากจะไม่มีเรียกเก็บ
2- ค่าประกันสุขภาพวีซ่านักเรียน (OSHC)


ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นหนึ่งในข้อกำหนดการสมัครวีซ่านักเรียน ระยะเวลาของประกันจะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันเริ่มคอร์สจนถึงวันที่วีซ่าหมดอายุ ดังนั้นค่าประกันของนักเรียนจึงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกสมัครว่ามีระยะเวลานานแค่ไหน ข้อนี้สามารถติดต่อให้ทาง Hub 101 เช็คให้ได้ค่ะ


3- ค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่า ประกอบด้วย


(1) ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ Immigration กำหนด จะมีการอัพเดทปีละประมาณ 2 ครั้ง อัตราธรรมเนียม ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 คือ

  • วีซ่านักเรียน AU$ 620 และ

  • วีซ่าท่องเที่ยว สมัครจากประเทศไทย AU$ 145

  • วีซ่าท่องเที่ยว สมัครจากในประเทศออสเตรเลีย AU$ 365

Immigration กำหนดให้ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้เป็นแบบ non-refundable ซึ่งแปลว่า ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่าผลวีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ตาม


(2) ค่าบริการตัวแทนสถานทูต VFS หลังจากยื่นเอกสารสมัครวีซ่าแล้วนักเรียนทุกคนจะต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์ (Biometrics) คือการแสกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้าที่ศูนย์บริการ VFS ข้อมูลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร ถ้าใครไม่ไปแสกนนิ้วล่ะก็ถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ และอาจมีผลต่อการพิจารณาใบสมัครได้


ปัจจุบัน VFS มีศูนย์ฯ 2 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ และเชียงใหม่ อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ คือ 850 บาท


ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ https://bit.ly/2H4spkx


(3) ค่าตรวจสุขภาพวีซ่านักเรียน ชำระตรงกับทางโรงพยาบาลได้เลย จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 5,500 บาท แล้วแต่โรงพยาบาล ข้อมูลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครเช่นเดียวกัน หากใครไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพก็จะมีผลต่อการพิจารณาใบสมัครได้


ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต
นอกจากนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเลือกชำระหลังยื่นวีซ่าและทราบผลเรียบร้อยแล้วได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าจองที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการยื่นสมัครวีซ่าทั้งประเภทนักเรียนและท่องเที่ยวของออสเตรเลีย ไม่จำเป้นต้องแจ้งข้อมูลที่พักหรือการเดินทาง


สุดท้ายคือ ค่าบริการ ที่ต้องเน้นย้ำเลยว่า ฟรี! นักเรียนที่สมัครเรียนผ่าน Hub 101 สบายใจได้ว่าจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมใดใด Hub 101 เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาทั่วออสเตรเลีย เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการตั้งแต่เลือกสถาบัน เตรียมเอกสาร สมัครเรียน สมัครวีซ่า ติดตามผล ตลอดไปจนถึงการให้ข้อมูลเตรียมตัวก่อนเดินทาง นักเรียนทุกคนจะชำระเพียงค่าเรียนตามจริงที่โรงเรียนเรียกเก็บ และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นๆ ค่ะ


รู้แบบนี้แล้วน่าตัดสินใจวางแผนสมัครเรียนออสเตรเลียได้ง่ายขึ้น ต่อไปก็เพียงแค่เริ่มต้นขั้นตอนการสมัคร ที่สำคัญอย่าลืมให้ Hub 101 เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำในการเลือกสถาบันและหลักสูตร เราพร้อมดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนสมัครเรียน ตลอดจนวางแผนเดินทาง พร้อมดูแลใกล้ชิดจนจบหลักสูตร เรียกว่าบริการครบวงจรทีเดียว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Hub 101 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกวัน ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Tel: 081 441 8448

Line ID: hub101study

Instagram: @hub101study

1,372 views0 comments

Comments


bottom of page