top of page
Darwin

DARWIN

ดาร์วิน

เมืองหลวงสุดแดนเหนือของออสเตรเลีย (Northern Terrtory) เป็นเมืองที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น ตัวเมืองมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลติมอร์ ดาร์วินเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และบรรยากาศเมืองที่ผ่อนคลาย ประชากรของเมืองผสมผสานระหว่างชาวพื้นเมืองอะบอริจิน เอเชีย และยุโรป สภาพอากาศสไตล์เมืองริมทะเลดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี ทำให้เกิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ทั้งบนบกและในน้ำ

ดาร์วินถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่รุ่มรวยในแง่ประวัติศาสตร์ทำให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานทหารและพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง หากเทียบเมืองดาร์วินในปัจจุบันกับเมืองหลวงประจำรัฐอื่น ๆ ก็จะเห็นบรรยากาศความเป็นมิตรของชุมชน ตลอดทั้งปีจะมีการจัดงานเฟสติวัล อีเว้นท์ ตลอดจนตลาดสุดสัปดาห์มากมาย ถือเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่เดินทางมาออสเตรเลียเป็นครั้งแรกเพื่อสัมผัสไลฟ?สไตล์แบบออสซี่อย่างแท้จริง

รายชื่อสถาบันในเมืองดาร์วิน

bottom of page