top of page
FAQs

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

Q: ขั้นตอนการสมัครเรียนออสเตรเลีย

A: คลิกที่นี่

Q: เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง

A: เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ คือ พาสปอร์ต หลักฐานประวัติการเรียน หลักฐานการทำงาน และเรซูเม่ หากนักเรียนเลือกสมัครหลักสูตรระดับวิชาชีพก็อาจต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ PTE ยื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือกสมัคร หลักสูตรเฉพาะด้านอย่างการออกแบบก็อาจต้องมี portfolio  นอกจากนี้บางสถาบันอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคำถาม GS หรือเอกสารการเงิน (เสตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือแบงค์การันตี) เพื่อสกรีนความเสี่ยงวีซ่าเบื้องต้น

Q: Genuine Student (GS) คืออะไร สำคัญยังไง

A: GS เป็นเงื่อนไขใหม่ที่มาแทนที่ GTE หรือจดหมายชี้แจงประวัติส่วนตัวและเหตุผลที่ต้องการสมัครเรียนออสเตรเลีย ซึ่งเดิมทีอยู่ในรูปแบบเรียงความ GS จำเป็นรูปแบบคำถาม 5 ข้อเพื่อให้ผู้สมัครอธิบายข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญตามเงื่อนไขที่ DHA กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่นี่

Q: สมัครเรียน/วีซ่าต้องใช้เอกสารการเงินหรือไม่

A: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงตามระบบ SSVF ที่ระดับที่ 3 ดังนั้นการสมัครเรียนสถาบันความเสี่ยงระดับ 2 และ 3 จำเป็นต้องใช้เอกสารการเงินทั้งแบงค์การันตีและเสตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งสถาบันในระดับนี้นั้นถือเป็นสถาบันมากกว่า 90% ของสถาบันทั้งหมด ข้อยกเว้นเดียวที่นักเรียนสามารถเลือกไม่แสดง​เอกสารการเงินคือสมัครเรียนสถาบันความเสี่ยงระดับ 1 นั่นเอง อย่างไรก็ตามในระยะหลัง Immigration มีแนวโน้มเรียกดูเอกสารของนักเรียนที่สมัครสถาบันระดับ 1 อยู่ไม่น้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2024)

Q: ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนและวีซ่ามีอะไรบ้าง

A: ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่ที่นักเรียนเลือกสมัคร รวมทั้งโปรโมชั่นในขณะนั้น ทั้งนี้ขั้นตอนการสมัครเรียนยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับ Hub 101 จะชำระค่าเรียนตามจริงที่โรงเรียนเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ โดยทาง Hub 101 ไม่มีค่าบริการ บริการแปลเอกสารฟรี และเขียนจดหมายชี้แจงประกอบการยื่นวีซ่าฟรี

ค่าใช้จ่ายก้อนแรกเมื่อสมัครเรียนออสเตรเลียมีอะไรบ้าง คลิกที่นี่

Q: วีซ่านักเรียนไม่ผ่านสามารถขอค่าเรียนคืนได้หรือไม่

A: นักเรียนสามารถแจ้งขอคืนค่าเรียนจากโรงเรียนได้ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด  ค่าประกันก็สามารถขอคืนได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่นักเรียนได้คืนอาจไม่เท่ากับเงินที่ชำระไป เพราะขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับเงินคืน นอกจากนี้ยังค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการด้วย

Q: เอกสารการเงินคืออะไร และต้องมียอดเงินขั้นต่ำเท่าไหร่

A: จดหมายรับรองบัญชีฉบับภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่าแบงค์การันตี (Bank Guarantee) และเสตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมี format เป็นของตัวเอง โดยระบุรายละเอียดชื่อบัญชี เลขบัญชี และยอดเงินคงเหลือ เอกสารเหล่านี้มีอายุ 1 เดือน สามารถติดต่อขอจากธนาคารได้โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาทต่อฉบับ (โปรดตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชีอีกครั้ง) สำหรับยอดเงินคงเหลือที่ควรมีในบัญชีจะแล้วแต่ระยะเวลาหลักสูตร และจำนวนผู้สมัครวีซ่าด้วย

Q: สิทธิในการทำงานของผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

A: ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสูงสุด 48 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ โดยสามารถเริ่มทำงานตั้งแต่วันเริ่มเรียน เป็นต้นไป

Q: ระดับความเสี่ยง (เลเวล) โรงเรียนคืออะไร

A: ระบบการพิจารณาวีซ่าออสเตรเลีย SSVF ในปัจจุบันแบ่งระดับความเสี่ยงของโรงเรียนและประเทศออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งระดับเหล่านี้พิจารณาจากสถิติผลวีซ่า เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาการการเรียนของนักเรียนในสถาบัน/จากประเทศนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงนี้ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันโดยตรง เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSVF คลิกที่นี่

Q: วีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม

A: ผู้ที่สมัครวีซ่านักเรียนสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าสำหรับผู้ติดตาม (คู่สมรสไม่ว่าเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน และ/หรือบุตร) ได้ แต่การพิจารณาจะเข้มงวดกว่าการเดินทางคนเดียวมาก ทั้งนี้หลักฐานความสัมพันธ์เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น นักเรียนและผู้ติดตามควรมีเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ใจอื่น ๆ ยื่นประกอบเพื่อโน้มน้าวให้สถานทูตเชื่อว่าเรียนจบแล้วจะเดินทางกลับไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้สถานทูตไม่มีกำหนดเกณฑ์ตายตัวในการพิจารณาวีซ่าติดตามจึงถือว่ามีความเสี่ยงในการปฏิเสธสูงกว่าการยื่นแบบนักเรียนคนเดียว

Q: วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

A: Hub 101 มีบริการวีซ่าท่องเที่ยวครอบคลุมตั้งแต่ตรวจเช็คเอกสาร เขียนจดหมายชี้แจง กรอกใบสมัครออนไลน์ จองคิวแสกนนิ้ว และการติดตามผล ตลอดจนการจองตั๋วเครื่องบินและให้ข้อมูลเตรียมตัวก่อนการเดินทาง สามารถสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากทีมงานได้

Q: กรณีวีซ่าได้รับการปฏิเสธ ทำอย่างไรได้บ้าง

A: ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครวีซ่าใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ โดยอ้างอิงเหตุผลในการปฏิเสธของสถานทูตที่ได้รับ และเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อโต้กลับไป ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง รวมทั้งค่าแสกนนิ้วและค่าตรวจสุขภาพเช่นเดียวกัน

ส่วนนักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียแล้ว ก็สามารถแจ้งขออุทธรณ์ผลการพิจารณากับ AAT ได้ ทั้งนี้กระบวนการยื่นจะมีกรอบเวลากำหนด รวมทั้งมีค่าธรรมเนียมของ AAT ด้วย นักเรียนสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือใช้บริการทนายช่วยดำเนินการก็ได้

Q: วีซ่าที่ได้รับจะมีระยะเวลานานเท่าไหร่

A1: วีซ่านักเรียน - วีซ่าออสเตรเลียไม่มีวันเริ่มวีซ่าที่แน่ชัด แต่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับผลผ่าน โดยนักเรียนสามารถใช้เดินทางเข้าออสเตรเลียได้เร็วที่สุด 3 เดือนก่อนวันเริ่มคอร์ส อย่างำรก็ตาม วีซ่าจะกำหนดวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน เช่น นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน จะได้รับวีซ่าที่หมดอายุหลังวันจบคอร์ส 1 เดือน ส่วนนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานตั้งแต่ 10 เดือนขั้นไป จะได้วีซ่าที่หมดอายุหลังจบคอร์ส 2 เดือน เป็นต้น

 

A2: วีซ่าท่องเที่ยว - เช่นเดียวกับวีซ่านักเรียนที่วีซ่าสามารถใช้เดินทางได้ทันที โดยกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโดยไม่มีเกณฑ์ตายตัว ระยะเวลาสั้นที่สุดที่ทีม Hub 101 เจอคือ 1 สัปดาห์ และระยะเวลาวีซ่าสูงสุดประมาณ 3 ปี

Q: สมัครวีซ่านักเรียนต้องสอบ IELTS/PTE หรือไม่

A: ขึ้นอยู่กับสถาบันและหลักสูตรที่เลือกสมัคร ถ้าสมัครภาาษาอย่างเดียวก็ไม่ต้องสอบ IELTS/PTE ส่วนใครสมัครวิชาชีพ (Certificate/Diploma) หรือปริญญาต้องดูว่าสถาบันที่สมัครนั้นอยู่ที่เลเวลใด หากเป็นสถาบันระดับความเสี่ยง 1 ก็สามารถเลือกทำเทสวัดระดับของโรงเรียนแทนได้ แต่หากเป็นสถาบันระดับ 2 และ 3 จะต้องมีผล IELTS ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5.0 อย่างไรก็ตามแนะนำสอบไว้ทุกคนจะดีมาก เนื่องจากปัจจุบัน Immigration สงวนสิทธิเรียกดูผลภาษาเพิ่มเติมได้ทุกกรณ๊ ถึงแม้นักเรียนจะเลือกสมัครสถาบันเลเวล 1 ก็ตาม

bottom of page