top of page
FAQs

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

Q: ขั้นตอนการสมัครเรียนออสเตรเลีย

A: คลิกที่นี่

Q: เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง

A: เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ คือ พาสปอร์ต หลักฐานประวัติการเรียน หลักฐานการทำงาน และเรซูเม่ หากนักเรียนเลือกสมัครหลักสูตรเฉพาะด้านอย่างการออกแบบอาจต้องส่ง portfolio ด้วย นอกจากนี้บางสถาบันอาจขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างจดหมาย GTE หรือเอกสารการเงิน (เสตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือแบงค์การันตี) ด้วย

Q: จดหมาย GTE คืออะไร สำคัญยังไง

A: จดหมายชี้แจงประกอบใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียถือเป็นเอกสารสำคัญเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปออสเตรเลีย เนื้อหาครอบคลุมประวัติของผู้สมัคร ประวัติการเรียน การทำงาน รวมทั้งต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกสมัครเรียนให้ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับประวัติที่ผ่านมา รวมทั้งจะมีประโยชน์อย่างไรในอนาคต จดหมายไม่มีแบบฟอร์มตายตัว เป้าหมายหลักในการเขียนคือทำยังไงก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเชื่อในความสมเหตุผลของการสมัครเรียน รวมทั้งเชื่อว่านักเรียนจะเดินทางกลับประเทศหลังเรียนจบ ทั้งนี้ความยาวของจดหมายไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ สิ่งที่สำคัญในการเขียนจดหมายคือมีสาระ มีเหตุผล และมีหลักฐานรองรับชัดเจน นักเรียนที่สมัครเรียนกับ Hub 101 จะได้รับบริการเขียนจดหมาย GTE ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Q: สมัครเรียน/วีซ่าต้องใช้เอกสารการเงินหรือไม่

A: ปัจจุบันนักเรียนที่ไทยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารการเงินในการสมัครเรียนและวีซ่า อย่างไรก็ตามทั้งโรงเรียนและสถานทูตมีสิทธิเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้เสมอ แนะนำว่าเตรียมพร้อมไว้จะดีกว่า แต่สำหรับคนที่ไม่มีจริง ๆ ก็ยังสามารถทำเรื่องได้ตามปกติ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2022)

Q: ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนและวีซ่ามีอะไรบ้าง

A: ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่ที่นักเรียนเลือกสมัคร รวมทั้งโปรโมชั่นในขณะนั้น ทั้งนี้ขั้นตอนการสมัครเรียนยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับ Hub 101 จะชำระค่าเรียนตามจริงที่โรงเรียนเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ โดยทาง Hub 101 ไม่มีค่าบริการ บริการแปลเอกสารฟรี และเขียนจดหมายชี้แจงประกอบการยื่นวีซ่าฟรี

ค่าใช้จ่ายก้อนแรกเมื่อสมัครเรียนออสเตรเลียมีอะไรบ้าง คลิกที่นี่

Q: วีซ่านักเรียนไม่ผ่านสามารถขอค่าเรียนคืนได้หรือไม่

A: นักเรียนสามารถแจ้งขอคืนค่าเรียนจากโรงเรียนได้ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด  ค่าประกันก็สามาถขอคืนได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่นักเรียนได้คืนอาจไม่เท่ากับเงินที่ชำระไป เพราะขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับเงินคืน นอกจากนี้ยังค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการด้วย

Q: เอกสารการเงินคืออะไร และต้องมียอดเงินขั้นต่ำเท่าไหร่

A: จดหมายรับรองบัญชีฉบับภาษาอังกฤษ (Bank Guarantee) และเสตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมี format เป็นของตัวเอง โดยระบุรายละเอียดชื่อบัญชี เลขบัญชี และยอดเงินคงเหลือ เอกสารเหล่านี้มีอายุ 1 เดือน สามารถติดต่อขอจากธนาคารได้โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาทต่อฉบับ (โปรดตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชีอีกครั้ง) สำหรับยอดเงินคงเหลือที่ควรมีในบัญชีจะแล้วแต่ระยะเวลาหลักสูตร และจำนวนผู้สมัครวีซ่าด้วย

Q: สิทธิในการทำงานของผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

A: ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสูงสุด 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ โดยเริ่มทำงานได้ทันทีที่เดินทางไปถึงออสเตรเลียโดยไม่ต้องรอวันเริ่มเรียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบ COVID-19 รัฐบาลออสเตรเลียประกาศยกเลิกการจำกัดชั่วโมงนี้ชั่วคราวให้นักเรียนต่างชาติทำงานได้เต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023 ส่วนผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Q: เลเวลโรงเรียนคืออะไร

A: ระบบการพิจารณาวีซ่าออสเตรเลีย SSVF ในปัจจุบันแบ่งระดับความเสี่ยงของโรงเรียนและประเทศออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งระดับเหล่านี้พิจารณาจากสถิติผลวีซ่า เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาการการเรียนของนักเรียนในสถาบัน/จากประเทศนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงนี้ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบัน เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSVF คลิกที่นี่

Q: วีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม

A: ผู้ที่สมัครวีซ่านักเรียนสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าสำหรับผู้ติดตาม (คู่สมรสไม่ว่าเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน และ/หรือบุตร) ได้ แต่การพิจารณาจะเข้มงวดกว่าการเดินทางคนเดียวมาก ทั้งนี้หลักฐานความสัมพันธ์เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น นักเรียนและผู้ติดตามควรมีเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ใจอื่น ๆ ยื่นประกอบเพื่อโน้มน้าวให้สถานทูตเชื่อว่าเรียนจบแล้วจะเดินทางกลับไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้สถานทูตไม่มีกำหนดเกณฑ์ตายตัวในการพิจารณาวีซ่าติดตามจึงถือว่ามีความเสี่ยงในการปฏิเสธสูงกว่าการยื่นแบบนักเรียนคนเดียว

Q: วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

A: Hub 101 มีบริการวีซ่าท่องเที่ยวครอบคลุมตั้งแต่ตรวจเช็คเอกสาร เขียนจดหมายชี้แจง กรอกใบสมัครออนไลน์ จองคิวแสกนนิ้ว และการติดตามผล ตลอดจนการจองตั๋วเครื่องบินและให้ข้อมูลเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

Q: กรณีวีซ่าได้รับการปฏิเสธ ทำอย่างไรได้บ้าง

A: ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครวีซ่าใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ โดยอ้างอิงเหตุผลในการปฏิเสธของสถานทูตที่ได้รับ และเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อโต้กลับไป ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่อีกครั้ง รวมทั้งค่าแสกนนิ้วและค่าตรวจสุขภาพเช่นเดียวกัน

Q: วีซ่าที่ได้รับจะมีระยะเวลานานเท่าไหร่

A1: วีซ่านักเรียน - วีซ่าออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับผลผ่าน โดยนักเรียนสามารถใช้เดินทางเข้าออสเรเลียได้เลยโดยไม่ต้องรอวันเริ่มเรียน หากใครทราบผลเร็วก็มีสิทธิเดินทางไปเตรียมตัวก่อนได้เร็วนั่นเอง แต่วีซ่าจะมีกำหนดวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน เช่น นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน จะได้รับวีซ่าที่หมดอายุหลังวันจบคอร์ส 1 เดือน ส่วนนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานตั้งแต่ 10 เดือนขั้นไป จะได้วีซ่าที่หมดอายุหลังจบคอร์ส 2 เดือน เป็นต้น

 

A2: วีซ่าท่องเที่ยว - เช่นเดียวกับวีซ่านักเรียนที่วีซ่าสามารถใช้เดินทางได้ทันที โดยกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโดยไม่มีเกณฑ์ตายตัว ระยะเวลาสั้นที่สุดที่ทีม Hub 101 เจอคือ 1 สัปดาห์ และระยะเวลาวีซ่าสูงสุดประมาณ 3 ปี

Q: สมัครวีซ่านักเรียนต้องสอบ IELTS หรือไม่

A: ขึ้นอยู๋กับหลักสูตรที่เลือกสมัคร ถ้าสมัครภาาษาก็ไม่ต้องสอบ IELTS ส่วนใครสมัครวิชาชีพ (Certificate/Diploma) สามารถเลือกได้ว่าจะสอบ IELTS หรือทำเทสวัดระดับของสถาบันที่ต้องการสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนระดับโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย แนะนำสอบ IELTS ด้วยจะดีกว่า

bottom of page