top of page

PERTH

เพิร์ธ

เพิร์ธเป็นเมือง​หลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันออก (Western Australia) โดยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบการศึกษาและสาธารณสุขชั้นนำ ทำให้เพิร์ธเป็นอีกเมืองหนึ่งของออสเตรเลียที่มักติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก (Most Liveable Cities) ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ

ภูมิอากาศเพิร์ธถือว่าค่อนข้างสบาย ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป โดยมีเดือนอุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี และมีฝนตกในช่วงฤดูหนาว

เพิร์ธเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยระดับ Group of 8 รวมทั้ง College และสถาบันภาษาหลายแห่ง ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากได้รับสถานะเป็น Regional Area ซึ่งหมายถึงพื้นที่ขาดแคลนแรงงาน​ทักษะ ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่สมัครเรียนอยู่ที่เมืองนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบเมื่อต่อยอดสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนั่นเอง

รายชื่อสถาบันในเมืองเพิร์ธ

bottom of page