top of page

ADELAIDE

แอดีเลด

แอดีเลดเป็นเมืองหลวงของรัฐ Southern Australia หรือออสเตรเลียใต้ มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ เอกลักษณ์ของแอดีเลดคือผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในลักษณะตาราง (Grid) ใจกลางไข่แดงจะเป็นพื้นที่ CBD หรือเมืองชั้นในซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านร้านค้าและศูนย์กลางธุรกิจต่าง ๆ พื้นที่ชั้นในนี้จะมีรถรางฟรีคอยวิ่งให้บริการด้วย ถัดออกมาจะเป็นพื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะมากมายหลายแห่ง รวมทั้ง Adelaide Oval สเตเดียมกีฬาชื่อดัง ถัดไปชั้นนอกสุดจะเป็นเขตเมืองชั้นนอกทั่วไป รวมทั้งสนามบิน

ลักษณะภูมิประเทศของแอดีเลดจะมีทั้งพื้นที่ราบลุ่ม เนินทราย ไปจนถึงป่าพรุ อากาศช่วงฤดูร้อนจะค่อนข้างแห้ง ส่วนฤดูหนาวมีฝนตกเล็กน้อย สภาพอากาศโดยรวมถือว่าไม่ต่างจากเมลเบิร์นมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ค่อนทางใต้ของทวีป

แอดีเลดเป็นอีกเมืองหนึ่งของออสเตรเลียที่มักติดอันดับ Top 10 Most Liveable Cities ที่จัดขึ้นโดย EIU โดยเคยได้รับอันดับสูงสุดอันดับ 3 ในปี 2021 นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละเมือง แอดีเลดได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในประเทศในปี 2010 และ 2013

ปัจจุบันแอดีเลดได้รับความสนใจจากนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเพราะเป็นเมืองหลวงที่ได้รับสถานะ Regional Area ซึ่งสร้างข้อได้เปรียบในการต่อยอดสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของนักเรียนต่างชาติ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดตัวแคมปัสใหม่ในเมืองมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกให้กับนักเรียนต่างชาติได้เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

รายชื่อสถาบันในเมืองแอดีเลด

bottom of page