top of page
Auckland

DUBAI

ดูไบ

ดูไบเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมความหรูหราและวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมของโลก ถึงแม้สภาพภูมิประเทศจะเป็นทะเลทราย แต่การบริหารจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพก็ทำให้ดูไบเป็นมหานครที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกสูง แหล่งน้ำ และพื้นที่สีเขียว โดยมีไอคอนสำคัญของเมืองเป็นตึกระฟ้า Burj Khalifa นั่นเอง

สภาพอากาศของดูไบแบ่งเป็นฤดูร้อน (มีนาคม - สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 30-50 องศา ส่วนฤดูหนาว (กันยายน-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 11-30 องศา ถือเป็น high season ของธุรกิจท่องเที่ยวและเป็นช่วงเวลาที่บริษัทและธุรกิจส่วนมากต้องการจ้างพนักงานโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ประชากรส่วนมากในเมืองมีทั้งคนท้องถิ่น (Emirati) และชาวต่างชาติ ถึงแม้ส่วนมากจะเป็นชาวมุสลิมแต่ก็มีความเป็นสากลสูง สามารถแต่งกายได้ตามปกติ มีโซนขายแอลกอฮอล์และเนื้อหมู (non-halal) ในจุดที่กำหนด สภาพวัฒนธรรมจึงไม่ต่างจากเมืองใหญ่ในประเทศที่เจริญแล้วอื่น ๆ 

ระบบขนส่งสาธารณะของดูไบครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมืองและโดยรอบ โดยมี Tram วิ่งในตัวเมือง Metro วิ่งตามโซนทั้งในเมืองและรอบเมือง รถเมล์วิ่งตามโซนต่าง ๆ ที่กำหนด ทั้งสามอย่างนี้สามารถใช้บัตรโดยสารที่เรียกว่า nol card ได้ นอกจากนี้มีรถแท๊กซี่ให้บริการเช่นเดียวกัน

สกุลเงินที่ใช้คือ Dirham (AED)

ไฟล์ทบินตรงกรุงเทพ-ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง

รายชื่อสถาบันในเมืองดูไบ

bottom of page