top of page
  • Writer's pictureChut N

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์พิจารณาวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย | ผลภาษาที่เพิ่มขึ้นและทำความรู้จัก GS

Updated: Mar 25

หลังรัฐบาลออสเตรเลียออกประกาศเรื่องการปฏิรูปเกณฑ์การพิจารณาวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2023 รวมทั้งมีการออก Migration Strategy ที่เป็นเหมือนไกด์ไลน์นำร่องให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า เนื้อหาหลักแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ


  • เกณการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และ

  • การยกเลิก GTE เปลี่ยนเป็น Genuine Student (GS) Requirement แทน


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการทางหน้าเว็บไซต์ Department of Home Affairs แล้ววันนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2024 นี้เป็นต้นไป ทีม Hub 101 สรุปเนื้อหาส่วนสำคัญสองข้อนี้ ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจไว้ใน blog นี้ค่ะ1-ผลคะแนนภาษาอังกฤษ


ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับยื่นสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีหลากหลายประเภท โดย DHA กำหนดเณฑ์คะแนน 3 ระดับ สำหรับ

  • ระดับที่ 1 - ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ/ปริญญา

  • ระดับที่ 2 - ต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 10 สัปดาห์ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ/ปริญญา

  • ระดับที่ 3 - ต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 20 สัปดาห์ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ/ปริญญา


โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการปรับคะแนนให้สูงขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียอธิบายที่มาของแนวคิดในระหว่าง Agent Session เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนต่างชาติถูกเอาเปรียบจากอุปสรรคในการสื่อสาร ไม่ว่าจากนายจ้างหรือเจ้าของบ้านให้เช่าก็ตาม


การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับวิชาชีพ (vocational หรือที่เรียกกันว่า certificate / diploma) และปริญญา ส่วนคนที่สมัครเรียนเฉพาะภาษานั้นได้รับการยกเว้นซึ่งจะอธิบายต่อไปด้านล่าง


table of english requirement for australian student visa
Source: <https://shorturl.at/eotzM>

จากตารางจะเห็นว่าคะแนน IELTS ซึ่งเป็นแบบทดสอบยอดนิยมของนักเรียน offshore นั้นปรับเกณฑ์ขึ้นระดับละ 0.5 จากเดิมที่กำหนดขั้นต่ำ IELTS 4.5 สามารถไปเรียนภาษา 20 สัปดาห์ได้ก็ปรับขึ้นเป็น 5.0 และหากไม่ต้องการเรียนภาษาเลย จะต้องสอบให้ได้ 6.0 จากเดิม 5.0 นั่นเอง


ส่วน Pearson Test (PTE) เป็นแบบทดสอบที่นักเรียน onshore นิยมก็เพิ่มขึ้น 1 ระดับเช่นกัน เพราะเดิม 42 คะแนนไม่ต้องเรียนภาษาเลย แต่ตอนนี้ต้องเรียนอย่างน้อย 10 สัปดาห์แล้ว


อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดยังมีอยู่เหมือนเดิม ซึ่งกลุ่มนี้รวมไปถึง (1) นักเรียนที่สมัครเฉพาะหลักสูตรภาษา และ (2) ผู้ที่เคยเรียนจบระดับ Certificate IV ขึ้นไปจากในออสเตรเลียมาไม่เกิน 2 ปี


ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ยังระบุด้วยว่าทาง DHA สงวนสิทธิเรียกขอผลคะแนนภาษาเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณา ซึ่งหมายความว่าต่อให้ ณ ช่วงเวลาที่กรอกใบสมัครออนไลน์ไม่ระบุว่าต้องแนบผลภาษา แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกขอดูผลภาษา ก็ต้องสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดอยู่ดีนั่นเอง


การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษานี้คาดว่าน่าจะส่งผลกับวีซ่าอีกประเภทที่ต่อเนื่องจากวีซ่านักเรียนด้วย คือ Temporary Graduate (subclass 485) โดยปรับจากเดิม 6.0 เป็น 6.5 ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการสำหรับวีซ่าประเภทนี้ แนะนำให้ติดตามข่าวกันต่อไปก่อนนะคะ2-Genuine Student Requirement (GS)


GS เป็นเงื่อนไขใหม่ที่มาแทนที่ GTE หรือจดหมายชี้แจงประวัติส่วนตัวและเหตุผลที่ต้องการสมัครเรียนออสเตรเลีย ซึ่งเดิมทีจะอยู่ในรูปแบบเรียงความทีต้องเขียนครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่ DHA กำหนด


ข้อแตกต่างหลักของ GS คือ มีรูปแบบเป็นคำถามเฉพาะด้าน คือ


2.1- Give details of the applicant’s current circumstances. This includes ties to family, community, employment and economic circumstances.

อธิบายรายละเอียดสถานภาพของผู้สมัครในปัจจุบัน รวมทั้งความผูกพันกับประเทศไทย ไม่ว่าสถานะครอบครัว สังคม การทำงาน ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจ


2.2-Explain why the applicant wishes to study this course in Australia with this particular education provider. This must also explain their understanding of the requirements of the intended course and studying and living in Australia.

อธิบายเหตุผลที่ผู้สมัครเลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าวในประเทศออสเตรเลียกับสถาบันนี้โดยเฉพาะ เนื้อหาต้องชี้ให้เห็นผู้สมัครมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของหลักสูตร การเรียน และการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย

(สรุปง่าย ๆ คือ ต้องรู้ว่าไปแล้วชีวิตจะเจอกับอะไรบ้าง สภาพแวดล้อมและระบบการเรียนในโรงเรียน การใช้ชีวิตในเมือง ลักษณะการกินอยู่ เป็นต้น)


2.3-Explain how completing the course will be of benefit to the applicant.

อธิบายว่าเรียนจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะมีประโยชน์กับตัวผู้สมัคริย่างไร


2.4-Give details of any other relevant information the applicant would like to include.

อธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของผู้สมัคร


คำตอบของแต่ละคำถามต้องเป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 150 คำในแต่ละข้อ นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีเอกสารแนบประกอบเป็นหลักฐานสนับสนุนคำตอบด้วย


ทั้งนี้อาจมีคำถามเพิ่มเติมอื่นอีกสำหรับผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่านักเรียนมาก่อน รวมทั้งผู้ที่เคยใช้วีซ่าประเภทอื่นเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียแต่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนขณะอยู่ในออสเตรเลีย


คำถามแยกข้อแบบนี้่น่าจะมีข้อดีคือช่วยลดภาระการอ่าน (ถ้าอ่านจริง) และย่นระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไปได้มาก เพราะรูปแบบเรียงความของ GTE นั้นถึงแม้จะกำหนดความยาวไว้ที่ 300 คำ แต่หลายคนก็เลือกที่จะเขียนยาวกว่านั้น เป้าหมายเพื่อมั่นใจว่าครอบคลุมครบทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ เฉลี่ยปกติของนักเรียน Hub 101 จะอยู่ที่ราว 1500-2000 คำ มีบ้างที่เกินไปถึง 2500 คำ เท่าที่เคยเห็นเคสอื่นที่แชร์ บางคนส่งจดหมายไปความยาวมากถึง 40 หน้า! คิดว่ารูปแบบของคำถามแยกข้อน่าจะช่วยให้นักเรียนจับประเด็นและตอบคำถามได้แบบ 'เนื้อ ๆ เน้น ๆ ' มากขึ้น ส่วนเรื่องความยาวของคำตอบอาจต้องดูกันอีกที เพราะสุดท้ายระบบ ImmiAccount ก็อนุญาตให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้อยู่ดี น่าจะต้องดูความเหมาะสมแต่ละกรณีไปนอกจากการเปลี่ยนแปลงหลัก 2 ข้อนี้แล้ว, ทีม Hub 101 ยังสังเกตเห็นส่วนเพิ่มเติมในเว็บไซต์ DHA ในหน้ารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครวีซ่านักเรียน คือ


excerpt from dha website on previous visa record
Source: <https://shorturl.at/pqAGV>

ถึงแม้ประวัติการเดินทางต่างประเทศของผู้สมัครจะถูกใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาวีซ่านักเรียนมาโดยตลอด ข้อความที่เพิ่มมาเขียนระบุชัดเจนลงไปอีกว่า หากผู้สมัครเคยมีประวัติถูกเลิกหรือปฏิเสธวีซ่ามาก่อน ก็อาจมีไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับวีซ่านักเรียน


ข้อความอาจจะดูน่าตื่นเต้นอยู่ซักนิด แต่ก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปเกณฑ์จากการพิจารณาเดิมเท่าไหร่ เพราะหากผู้ัสมครสามารถแก้ไขหรือโต้แย้งเหตุผลในการยกเลิก/ปฏิเสธที่ผ่านมาได้ ก็ยังมีโอกาสได้รับผลวีซ่าผ่านได้ตามปกติ


นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการเพิ่มอัตราการติดเงื่อนไข 'No further stay' ให้กับผู้ที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวมากขึ้น หากใครได้รับวีซ่าที่มีเงื่อนไขนี้จะไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภทอื่น ๆ จากในออสเตรเลียได้นั่นเอง ผู้เขียนคิดว่าจะเป็นผลมาจากเทรนด์นักเรียนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ของกระบวนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียไปก่อน และเมื่อถึงแล้วจึงค่อยสมัครวีซ่าใหม่เป็นวีซ่านักเรียนแทน ถือเป็นการรับมือที่น่าจะได้ช่วยสกรีนใบสมัครและลดงานให้กับเจ้าหน้าที่วีซ๋าไปได้ประมาณนึงเลยมองโลกในแง่ดีแล้ว, การประกาศเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนแบบนี้ก็ถือเป็นข้อดีอย่างนึง เพราะอย่างน้อยนักเรียนจะได้รู้ว่า โอเค, ต้องไปสอบภาษาแล้วนะ โอเค, ควรจะต้องมีเอกสารการเงินเผื่อไว้นะ ไม่ใช่คาดเดากันไปเองจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่าง ๆ ผู้เขียนก็หวังว่าการปรับเกณฑ์พิจารณาวีซ่านักเรียนออสเตรเลียครั้งนี้จะช่วยลดความสับสนที่เกิดจากความคลุมเครือของเงื่อนไขพิจารณาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และถือเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนหลายคนเริ่มต้นลงมือเตรียมเอกสารได้มากขึ้น


ทีม Hub 101 เคยเขียนถึงเทคนิกการเตรียมสอบ IELTS ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยให้ลองเอาไปซ้อมทำที่บ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ใครที่สนใจอย่าลืมไปอ่านกันได้นะคะ


สุดท้ายใครที่สนใจสมัครเรียนออสเตรเลีย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับ Hub 101 ได้ทุกช่องทาง ปนึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดค่ะ


อ้างอิง: https://shorturl.at/kzB09


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Hub 101 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกวัน ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Tel: 081 441 8448

Line ID: hub101study

Instagram: hub_101_study

Comments


bottom of page