top of page
  • Writer's pictureChut N

ขั้นตอนการสมัครเรียนออสเตรเลีย | How to Apply to Study in Australia

Updated: Jun 30, 2023

การสมัครเรียนต่างประเทศอาจฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับใครหลายคน ไหนจะเปรียบเทียบรายละเอียดสถาบันและหลักสูตรให้ตรงความต้องการ ไหนจะเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ไหนจะต้องคอยติดตามเงื่อนไขวีซ่าที่คอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หลายคนเลยเกิดอาการจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี


วันนี้ Hub 101 เลยสรุปรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนฉบับเข้าใจง่าย ครบจบ 10 ขั้นตอนเท่านั้น และยิ่งถ้าให้ Hub 101 เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอนด้วย รับรองว่าแผนการสมัครเรียนออสเตรเลียนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาอย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่คิดแน่นอน1- เลือกออสเตรเลียเป็นอันดับหนึ่งในใจ


แน่นอนว่าขั้นตอนแรกอย่าลืมเลือกออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางในการเรียนต่อซะก่อน จากนั้นเข้ามาคุยหรือติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของ Hub 101 ได้เลย


ถ้าถามว่าทำไมต้องออสเตรเลีย ทำไมใครๆก็ไปออสเตรเลีย ดูโพสนี้ได้เลย https://bit.ly/38ysVTz

--


2- เลือกหลักสูตรและสถาบันให้ตรงความต้องการ


Hub 101 จะให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมและตรงกับเงื่อนไขความต้องการและงบประมาณของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าคนที่มีเป้าหมายพัฒนาภาษา ต้องการหาประสบการณ์ทำงานพาร์ทไทม์ต่างประเทศ ต้องการฝึกทักษะอาชีพเฉพาะด้าน ต้องการวุฒิเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่ง รวมไปจนถึงนักเรียนที่ต้องการสมัครทุนการศึกษา


ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาซักนิด แต่มั่นใจได้ว่าเพื่อนๆ จะได้สมัครเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม ตรงตามเงื่อนไขในใจที่ตั้งไว้แน่นอน

--


3- ตรวจสอบเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน


สถาบันแต่ละแห่งมีข้อกำหนดเกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียน (Entry Requirement) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่เอกสารที่ใช้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันหลายแห่งกำหนดรายละเอียดเอกสารสมัครเรียนแทบจะเหมือนเอกสารสมัครวีซ่าทีเดียว


Hub 101 จะสรุปรายการเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดให้นักเรียนอย่างเข้าใจง่าย รวมทั้งบริการตรวจเช็คให้อย่างถี่ถ้วน หากใครจำเป็นต้องสอบภาษา ก็จะช่วยวางแผน timeline ให้ว่าควรลงมือทำอะไรช่วงไหนเพื่อให้ทันกำหนดการเริ่มเรียนตามที่ตั้งใจ

--


4- ยื่นเอกสารสมัครเรียน


เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียบร้อย Hub 101 จะดำเนินการสมัครและประสานงานกับสถาบัน ช่วยลดความยุ่งยากให้นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งประหยัดเวลาอีกด้วย


ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ แล้วแต่จำนวนใบสมัครที่สถาบันได้รับ ณ ช่วงเวลานั้น

--


5- สถาบันออกจดหมายตอบรับ (Offer Letter)


จดหมายตอบรับนี้จะระบุรายละเอียดหลักสูตรที่สมัคร วันที่เรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าเรียน ค่าสมัคร และค่าหนังสือเรียน) ที่จะต้องชำระ หากเป็นการสมัครหลักสูตรระยะยาวก็จะมีรายละเอียดกำหนดการแบ่งชำระระบุไว้อย่างชัดเจน


นักเรียนควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยว่าถูกต้องดีแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังสามารถทำได้ตลอดในช่วงเวลานี้

--


6- ตอบรับและชำระค่าเรียน


เมื่อนักเรียนตรวจสอบและพอใจรายละเอียดในจดหมายตอบรับแล้ว จะต้องแจ้งตอบรับ (Accept Offer) และชำระค่าเรียนตามที่สถาบันเรียกเก็บ


ทั้งนี้นักเรียนจะชำระค่าเรียนตามจริงที่สถาบันเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด โดยทาง Hub 101 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใดใด

--


7- สถาบันออก COE (Confirmation of Enrolment)


หลังชำระค่าเรียนประมาณ 2-3 วันทำการ ทางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันการชำระเงินที่เรียกว่า COE มากให้ เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครวีซ่า

--


8- ยื่นสมัครวีซ่า


Hub 101 ยื่นสมัครวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนตามที่สถานทูตกำหนด นักเรียนแต่ละคนอาจได้รับผลเร็ว-ช้าแตกต่างกันไป แล้วแต่ประวัติส่วนบุคคล รวมทั้งจำนวนใบสมัครที่สถานทูตได้รับ ณ ช่วงเวลานั้นด้วย

--


9- ตรวจสุขภาพและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)


ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาวีซ่าที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำหลังจากยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายใน 7 วัน


  • การตรวจสุขภาพ

หากนักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไปก็จะต้องตรวจสุขภาพประกอบการพิจารณาด้วย การตรวจจะประกอบด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไป การเอ็กซเรย์ปอด การตรวจปัสสาวะ กรณีที่มีรอยสัก ก็อาจต้องตรวจเลือดเพิ่มด้วย ทั้งนี้ผลการตรวจจะถูกส่งตรงไปที่สถานทูตโดยตรง


แต่ไม่ใช่ว่าจะไปตรวจกับโรงพยาบาลอะไรก็ได้ เพราะสถานทูตมีกำหนดรายชื่อโรงพยาบาลและคุณหมอไว้ด้วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้กระจายอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต


ผลการตรวจหนึ่งครั้งจะมีอายุ 12 เดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเคยตรวจสุขภาพวันที่ 1 มกราคม 2020 เพื่อไปเรียนภาษา 6 เดือน หากต้องการสมัครต่อวีซ่าอีกครั้งช่วงกลางปี 2020 ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพอีกครั้ง เพราะผลการตรวจยังไม่หมดอายุนั่นเอง


ค่าบริการในการตรวจสุขภาพสามารถชำระกับโรงพยาบาลได้โดยตรง อัตราค่าบริการตั้งแต่ 2xxx - 5xxx บาทแล้วแต่ดรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนด


  • การเก็บข้อมูล Biometrics

การเก็บข้อมูล Biometrics พูดง่ายๆ คือ การเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้านั่นเอง ทั้งนี้ผู้สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการ VFS ด้วยตัวเอง ปัจจุบันมีศูนย์บริการตั้งอยู่ที่กรุงเทพ และเชียงใหม่


ค่าบริการ VFS 850 บาท ต่อผู้สมัคร 1 คน


--


9 (3/4)- การสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาวีซ่าเช่นเดียวกัน ที่ต้องเขียนว่าเป็นข้อ 9 3/4 นั่นเพราะว่าไม่ใช่ขั้นตอนที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำ สถานทูตจะใช้วิธีการ 'สุ่ม' สัมภาษณ์แทน อันที่จริงจะเรียกว่าสุ่มก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียว หากเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณามีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีสิทธิจะโทรหาตัวนักเรียนหรือสปอนเซอร์ได้โดยตรง


คำถามที่พบบ่อย เช่น ชื่อสถาบัน หลักสูตร ระยะเวลาและวันที่จะไปเรียน สถาบันอยู่ที่ไหน เรียนเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติการเรียนการทำงานที่ผ่านมาของนักเรียนว่าเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครยังไง เป้าหมายการไปเรียนคืออะไร เป็นต้น


ถึงแม้จะมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นน้อยมาก นักเรียนของ Hub 101 ทุกคนจะได้รับข้อมูลการเตรียมตัว 'เผื่อ' กรณีสุ่มสัมภาษณ์ไว้อยู่ดี ดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตื่นเต้นจนตอบคำถามไม่ถูก

--


10- ทราบผลพิจารณาและเตรียมตัวเดินทาง


หลังจากทราบผลวีซ่าผ่านแล้ว นักเรียนสามารถเดินทางไปออสเตรเลียได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอวันเริ่มเรียน หากนักเรียนต้องการคำแนะนำเรื่องการเตรยีมตัวก่อนเดินทาง เช่น สิ่งของที่ควรนำไปด้วย สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ การจองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถให้ Hub 101 เป็นตัวช่วยให้ข้อมูลแและคำปรึกษาได้อย่างเต็มที่


 

รายชื่อสถาบันในออสเตรเลียดู https://bit.ly/2TZXX2P


เพื่อนๆ ที่ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลีย ไม่ว่าหลักสูตรภาษา วิชาชีพ หรือปริญญา Hub 101 พร้อมดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนสมัครเรียน ตลอดจนวางแผนเดินทาง พร้อมดูแลใกล้ชิดจนจบหลักสูตร เรียกว่าบริการครบวงจรทีเดียว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Hub 101 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกวัน ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Tel: 081 441 8448

Line ID: hub101study

Instagram: @hub101study

512 views0 comments

コメント


bottom of page