top of page
 • Writer's pictureChut N

D-Day 1 กรกฎาคมนี้ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยออกประกาศความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อบังคับหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบกับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติที่กำลังวางแผนสมัครวีซ่านักเรียน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2023 เป็นต้นไป


ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ

 1. การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ

 2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการตรวจสุขภาพวีซ่าออสเตรเลีย

 3. การปรับลดชั่วโมงการทำงานวีซ่านักเรียน

 4. การปรับเพิ่มระยะเวลาพักอาศัยในออสเตรเลียหลังเรียนจบของผู้ถือวีซ่า 4851- การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ

credit-card-payment

วีซ่าประเภทหลัก 3 ประเภทที่นิยมในหมู่ผู้สมัครชาวไทย คือ

 • Student visa (subclass 500) จากเดิม A$650 ปรับเป็น A$710

 • Visitor visa (subclass 600) จากเดิม A$150 ปรับเป็น A$190

 • Working Holiday/Work and Holiday (subclass 417 and 462) จากเดิม A$510 ปรับเป็น A$640

ทั้งนี้สกุลเงินที่นักเรียนไทยชำระจะเป็นยอดเงินบาท หากคำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยโดยประมาณ ณ ปัจจุบัน ค่าวีซ่านักเรียนจะอยู่ที่ราว 1.8 หมื่นบาท และค่าวีซ่าท่องเที่ยวประมาณ 5 พันบาท


สำหรับค่าบริการ VFS สำหรับเก็บลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้า ข้อมูล ณ วันที่เขียน (28 มิถุนายน 2023) ยังคงเดิมที่ 735 บาทต่อคน


รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://shorturl.at/uxzLM2- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการตรวจสุขภาพวีซ่าออสเตรเลีย

doctor-reviewing-xray

เดิมทีผู้ที่สมัครวีซ่านักเรียนที่มีระยะเวลาหลักสูตรนานเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป และผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป จำเป็นต้องเข้าตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Immigration ออสเตรเลีย รายละเอียดการตรวจสุขภาพของผู้สมัครแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประวัติ


รายการตรวจสุขภาพที่พบเห็นบ่อยที่สุด คือ การตรวจสุขภาพทั่วไป การเอ็กซเรย์ปอด และตรวจปัสสาวะ โดยผลการตรววจสุขภาพแต่ละครั้ง สามารถเก็บไว้ใช้ได้ 12 เดือน


ปัจจุบันผู้สมัครวีซ่านักเรียนจากในออสเตรเลีย (onshore) ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจสุขภาพตามแผนการ streamlined หรือย่นระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครวีซ่า และลดภาระงานให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ที่ประกาศโดยรัฐบาลออสเตรเลียช่วงต้นปีที่ผ่านมา


การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ ยกเลิกการตรวจปัสสาวะและใช้ผลการตรวจเลือดแทน โดยมีผลกับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายตามเงื่อนไขการสมัคร สำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 15 ปีนั้นจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจนี้ เว้นเสียแต่ว่าแพทย์จะระบุให้ตรวจเพิ่มเติม


รายละเอียดเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพวีซ่าออสเตรเลีย ดูที่ https://shorturl.at/ejnvT3- การปรับลดชั่วโมงการทำงานวีซ่านักเรียน

wristwatch

ช่วงก่อนวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 นักเรียนที่ต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนมีสิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจำกัดชั่วโมงไว้ที่ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ กลุ่มนักเรียนต่างชาติเหล่านี้ถือเป็นแรงงานสำคัญที่เป็นกำลังสำคัญในฐานะพนักงาน part-time โดยเฉพาะในงานภาคบริการและการผลิตทั่วประเทศ เมื่อหลายประเทศประกาศปิดพรมแดนเพื่อรับมือกับโรคระบาด นักเรียนต่างชาติจำนวนมากตัดสินใจเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด นักเรียนต่างชาติกลุ่มใหม่ใหม่ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ ส่งผลกระทบให้ภาคธุรกิจของออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก


หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าวคือ ยกเลิกการจำกัดชั่วโมงทำงานของผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเป็นการชั่วคราว พูดง่าย ๆ คือ นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เท่าที่ต้องการอย่างถูกกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องเข้าเรียนและรักษา attendance ตามเงื่อนไขวีซ่าที่กำหนดเท่านั้นเอง


ปัจจุบันสถานการณ์โควิดและการขาดแคลนเรงงานเริ่มดีขึ้น นักเรียนต่างชาติทยอยเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ตามปกติ รัฐบาลออสเตรเลียจึงมีการประกาศสำคัญ จำกัดชั่วโมงทำงานของนักเรียนต่างชาติไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อ 2สัปดาห์ โดยเริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 นี้


รายละเอียดเพิ่มเติมการจำกัดชั่วโมงทำงาน ดูที่ https://shorturl.at/ny259


อย่างไรก็ตาม สายงานที่ยังคงขาดแคลนแรงงานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้านบางกลุ่มยังคงได้รับข้อยกเว้นให้ทำงานได้เต็มเวลาอยู่ เช่น นักเรียนด้าน Aged Care หรือดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ก็มีหลักสูตรวิชาชีพบางกลุ่มที่ได้รับสิทธิในการทำงานเต็มเวลาช่วงฝึกงานอยู่แล้วด้วย เช่น Cookery / Patisserie / Childcare เป็นต้น


ถึงแม้จำนวนชั่วโมงทำงานจะถูกจำกัด แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าโควิด นักเรียนสามารถทำงานได้มากกว่าเดิมถึง 8 ชั่วโมงทีเดียว นอกจากนี้ก็ต้องยอมรับว่านักเรียนไทยหลายคนที่เดินทางไปเรียนออสเตรเลียนั้น นอกจากการทำงานตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็ยังมีการแอบทำงานเกินแบบรับค่าจ้างเป็นเงินสดเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่รู้สึกธรรมดาสามัญและพบเห็นได้ทั่วไปในกลุ่มนักเรียนไทยในออสเตรเลีย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่านิยมนักเรียนไทยบางกลุ่มที่ให้ priority กับการทำงานจนขาดเรียนหรือไม่มี progress ในระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นส่งผลเสียให้เพื่อนร่วมชาติที่หวังจะเดินทางไปเรียนและหาประสบการณ์บ้าง เพราะสถิติการขาดเรียนต่าง ๆ นี้จะถูกเก็บในฐานข้อมูลเมื่อประเมินระดับความเสี่ยงของประเทศ ดังนั้นหากมั่นใจว่ามีเป้าหมายในการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยวัตถุประสงค์การทำงานเป็นหลัก แนะนำว่าลองพิจารณาสมัครประเภทวีซ่าที่เหมาะสมอย่าง Work and Holiday visa (subclass 462) จะดีกว่า4- การปรับเพิ่มระยะเวลาพักอาศัยในออสเตรเลียหลังเรียนจบของผู้ถือวีซ่า 485

graduation

ข้อแตกต่างสำคัญของหลักสูตรปริญญาในออสเตรเลียที่ดึงดูดนักเรียนต่างชาติในแต่ละปี คือ สิทธิในการสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ หรือ Temporary Graduate visa (subclass 485) ที่อนุญาตให้อยู่ต่อในออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังเรียนจบ


วีซ่านี้ถือเป็นประตูสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีก้าวแรกที่มั่นคงในแวดวงอาชีพของออสเตรเลีย โดยนักเรียนสามารถยื่นสมัครงานตามสายการเรียนของตนเพื่ออยู่ต่อได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มเวลาขึ้นสูงสุดเป็นเท่าตัว คือ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะอาศัยอยู่ได้นานขึ้นจาก 2 ปี เป็น 4 ปี

 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะอาศัยอยู่ได้นานขึ้นจาก 3 ปี เป็น 5 ปี

 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะอาศัยอยู่ได้นานขึ้นจาก 4 ปี เป็น 6 ปี

เมื่อเทียบกับเนื้อหาหลักสูตรปริญญาในมหาวิทยาลัยส่วนมากที่มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกว่าจะฝึกงานหรือเขียนวิทยานิพนธ์ก่อนเรียนจบแล้ว วีซ่า 485 จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานสูงขึ้น ไม่ว่าจะด้วยคอนเนคชั่นหรือความสามารถที่อาจเข้าตานายจ้างในช่วงฝึกงานก็ตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้โดยรวมไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรกับนักเรียนไทยที่วางแผนสมัครเรียนออสเตรเลียมากนัก ถึงแม้ค่าธรรมเนียมจะขึ้น แต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและออสเตรเลียดอลล่าร์ที่ถูกลงมาก ส่วนชั่วโมงการทำงานที่จำกัดแต่เมื่อเทียบกับช่วงโควิดก็มีความอนุโลมมากขึ้นทีเดียว สัญญาณหลายอย่างชี้ไปในทิศทางของการให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักเรียนต่างชาติ และแนวโน้มของบุคลากรเหล่านี้ที่น่าจะพัฒนาไปเป็นแรงงานที่มีทักษะต่อไปในอนาคตของออสเตรเลีย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Hub 101 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกวัน ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Tel: 081 441 8448

Line ID: hub101study

Instagram: hub_101_study

Comentarios


bottom of page