top of page
  • Writer's pictureChut N

Travel Bubble | ความหวังของการเดินทางระหว่างประเทศ

ผู้คนเริ่มได้ยินคำว่า Travel Bubble มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าผ่านทางข่าวสารหรือบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบจาก COVID-19 คำว่า ‘Travel Bubble’ นี้หมายถึงการทำข้อตกลงระหว่างประเทศให้มีการเดินทางเข้า-ออกประเทศได้โดยผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วันหลังเข้าประเทศปลายทาง ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจขั้นแรกของกลุ่มประเทศที่มีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Image credit: Negative Space from Pexels


ตัวอย่างประเทศที่เริ่มมีการประกาศนโยบาย Travel Bubble เช่น

  1. ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Trans-Tasman) ปัจจุบันนิวซีแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสามารถกำจัดไวรัสโคดรน่าออกจากประเทศได้ทั้งหมด และประกาศให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนออสเตรเลียเองนั้นมีสถิติที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำติดต่อกันหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตามพื้นที่บางรัฐยังมีการค้นพบผู้ติดเชื้อใหม่อยู่บ้าง การประกาศเปิดพรมแดนระหว่างประเทศจึงอาจเริ่มจริงช่วงปลายปี

  2. กลุ่มประเทศบอลติก เช่น เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิธัวเนีย ทั้งสามประเทศนี้ถือเ)นสมาชิก EU แต่ก็มีการทำข้อตกลงกันเองเฉพาะภายในพื้นที่ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางภายในเขตพื้นที่สามประเทศนี้ได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางมาจากนอกเขตจะต้องกักตัวเองอย่างน้อย 14 วันตามเดิม

  3. ญี่ปุ่น วางแผนประกาศรับผู้เดินทางมาจากออสเตรเลีย นิวซีเลนด์ เวียดนาม และไทย โดยผู้เดินทางจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ปลอดเชื้อ COVID-19 และเมื่อเดินทางถึงสนามบินในญี่ปุ่นจะต้องได้รับการตรวจให้ผลเป็นลบอีกครั้งก่อนเข้าประเทศได้

  4. สิงคโปร์ ทำข้อตกลงกับจีนโดยอนุญาตผู้เดินทางจากบางมณฑลของจีน โดยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่เดินทางมาเพื่อทำธุรกิจ และมีจดหมายเชิญระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจชัดเจน สำหรับยอนาคตอาจมีการอนุญาตนักธุรกิจจากประเทศอื่นเพิ่มเติม เช่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และนิวซีเลนด์ เป็นต้น

ด้านบนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ทำข้อตกลง Travel Bubble กันในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ผลกระทบจาก COVID-19 ที่ส่งผลให้ทั่วโลกต้องปิดประเทศเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจหลายประเภท เมื่อประเทศไหนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้ว จึงเริ่มผ่อนปรนนโยบายและอนุญาตให้มีการติดต่อเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น ถือเป็นสเต็ปแรกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดรายได้จากนอกประเทศอีกครั้ง


ประเทศไทยเองถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการควบคุมและป้องกันดรคค่อนข้างดี สัเกตจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต่ำจนแทบเป็นศูนย์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจถือเป็นความหวังได้ว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นนี้จะเป็นข้อได้เปรียบในการจัดทำ Travel Bubble กับประเทศอื่น ๆ ได้ในเร็ววันนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Hub 101 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทุกวัน ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Tel: 081 441 8448

Line ID: hub101study

Instagram: @hub101study

Comments


bottom of page